สมัครงาน


บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

APPLICATION FORM
ลักษณะงานที่ต้องการ
ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
สถานภาพทางครอบครัว
*
ข้อมูลสมรส
ข้อมูลทางครอบครัว
ประวัติการศีกษา
ประวัติการอบรม
ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ที่ตั้ง ปี จำนวนวัน
ประวัติการทำงาน
บริษัท ลำดับที่ 1 (ทำงานล่าสุด)
ทักษะ ความสามารถพิเศษ
ทักษะด้านภาษา
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ *
อื่น ๆ
ทักษะด้านการพิมพ์
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะด้านการขับขี่
การขับ/ขี่ *
รถยนต์
รถจักรยาน
แบบสอบถามเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม
กรุณาแนบเอกสาร เช่น Resume (เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG)
กรุณาแนบเอกสาร เช่น ผลงาน (เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG)
ยืนยันการสมัคร
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้