สมัครงาน


บริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น Website, Banner, Social Media และสื่ออื่นๆ
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ / ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator / Adobe Indesign ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักการเรียนรู้ และต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี
7. เบี้ยขยัน
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. คิดสร้างสรรค์เนื้อหา บทความบน Website และ Social Media
2. จัดทำ Artwork ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำมาเผยแพร่บนสื่อต่างๆ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี
7. เบี้ยขยัน
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ดำเนินการทางการตลาด โปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์
2. วางแผนและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาด
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี
7. เบี้ยขยัน
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

สถานที่ปฎิบัติงาน : 1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. สามารถซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ที่เป็น Laser และ Multi Function ได้
2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง It Support เบื้องต้น
3. มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์เป็นอย่างดี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ดีและมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี
7. เบี้ยขยัน
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหม่ (มีฐานข้อมูลให้) 
2. มีทักษะในการพูดเจรจากับลูกค้า สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี
3. มีทักษะในการขาย กล้าพูด กล้าคุย
4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี 
7. เบี้ยขยัน 
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน