สมัครงาน


บริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

สถานที่ปฎิบัติงาน : 1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ช่วยรับสินค้าเข้าคลัง
2. ช่วยยกและเตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย
3. ช่วยจัดสินค้าตามเอกสาร In V.
 

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ปวช ขึ้นไป
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4. หากขับรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหม่ (มีฐานข้อมูลให้) 
2. โทรติดต่อลูกค้าเดิม เพื่อหาโอกาสขยายปรับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีทักษะในการขาย กล้าพูด กล้าคุย ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
4. มีทักษะในการพูดเจรจากับลูกค้า สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. วางแผนทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
2. ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้ง Offline และ Online เช่น เว็บไซต์บริษัท
3. ประสานงานวิเคราะห์ยอดขายและต้นทุนการตลาดกับฝ่ายขาย และ Social Media รวมถึงดูองค์รวมของภาพโฆษณาต่างๆ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

รายละเอียดของงาน :

 1. บัญชีรับ-จ่าย
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 3. ภ.ง.ด.1,3,53
 4. ปิดงบบัญชี
 5. กระทบยอดแบงค์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 6. สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้

สวัสดิการ :
 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เบี้ยขยัน
 5. ชุดฟอร์ม
 6. โบนัสประจำปี
 7. ทุนการศึกษาบุตร

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. เตรียมเอกสารรับเช็ค - วางบิล
2. คีย์ข้อมูล โปรแกรม Express
3. ประสานงานกับ Messenger ลูกค้า และแผนกอื่นๆ
4. ติดตาม ทวงถามลูกหนี้ที่ครบกำหนด
5. ดูแลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ไม่ระบุ

สวัสดิการ :ไม่ระบุ

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
3. จัดทำสถิติขาด ลา มาสายของพนักงานประจำเดือน
4. ประสานงาน จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งภายในและภายนอก
5. จัดทำเอกสารต่างๆภายในแผนก
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : 1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :

1. สามารถซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ที่เป็น Laser และ Multi Function (ในและนอกสถานที่)
2. ตอบคำถามแก้ไขระบบการพิมพ์งานเบื้องต้นทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ออกใบเสนอราคา 
2. ออกใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อทำการส่งให้ลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
​4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัทพิกเซอร์ ประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดของงาน :
- หารือกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคและประสานงานโครงการลูกค้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจใหม่หรือการพัฒนา
-มอบความประทับใจแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความกระตือรือร้นพร้อมทั้งแนะนำลูกค้าจากเว็บไซต์ไปจนถึงประสบการณ์ก่อนซื้อ
-ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาระหว่างลูกค้า การสนับสนุนบริการ โดยการติดตามเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
-รับผิดชอบในการโทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการขายและการบริการในลักษณะที่เป็นประโยชน์ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารคำถามและข้อสงสัยของลูกค้า
-แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการ การชำระเงิน และการบำรุงรักษา
-ความสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนด
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการปฏิบัติงาน ของช่องทางบริการและการขายมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถออกไปประสานงานหรือทำงานนอกสถานที่ได้
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. จบปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย-หญิง
 3. อายุไม่เกิน 33 ปี
 4. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง Proactive มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 5. มี Project Management Skill จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทำงานเป็น Project และสามารถบริหารจัดการ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งานรักในการบริการ
 

สวัสดิการ :ไม่ระบุ

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web site (ภาษา PHP , HTML) 
2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4. Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
5. Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้องตามจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 -35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง
3. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
4. รักงานด้านบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
6. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ไม่ระบุ

สวัสดิการ :ไม่ระบุ

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้