สมัครงาน


บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหม่ (มีฐานข้อมูลให้) 
2. โทรติดต่อลูกค้าเดิม เพื่อหาโอกาสขยายปรับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีทักษะในการขาย กล้าพูด กล้าคุย ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
4. มีทักษะในการพูดเจรจากับลูกค้า สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 729/18-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

รายละเอียดของงาน :

1. สามารถซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ที่เป็น Laser และ Multi Function (ในและนอกสถานที่)
2. ตอบคำถามแก้ไขระบบการพิมพ์งานเบื้องต้นทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ออกใบเสนอราคา 
2. ออกใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อทำการส่งให้ลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
​4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

สถานที่ปฎิบัติงาน : 729/18-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

รายละเอียดของงาน :
-รับสายโทรศัพท์การแจ้งปัญหาการใช้งานจากลูกค้า
-ติดตาม Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าที่มีการแจ้งซ่อม
-เปิดงาน กรอกข้อมูลแจ้งซ่อมในระบบ
-ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ผลและหาทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำไตรมาส
2. กองทุนประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna

 
 

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัทพิกเซอร์ ประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดของงาน :
- หารือกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคและประสานงานโครงการลูกค้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจใหม่หรือการพัฒนา
-มอบความประทับใจแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความกระตือรือร้นพร้อมทั้งแนะนำลูกค้าจากเว็บไซต์ไปจนถึงประสบการณ์ก่อนซื้อ
-ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาระหว่างลูกค้า การสนับสนุนบริการ โดยการติดตามเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
-รับผิดชอบในการโทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการขายและการบริการในลักษณะที่เป็นประโยชน์ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารคำถามและข้อสงสัยของลูกค้า
-แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการ การชำระเงิน และการบำรุงรักษา
-ความสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนด
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการปฏิบัติงาน ของช่องทางบริการและการขายมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถออกไปประสานงานหรือทำงานนอกสถานที่ได้
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. จบปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย-หญิง
  3. อายุไม่เกิน 33 ปี
  4. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง Proactive มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ
  5. มี Project Management Skill จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทำงานเป็น Project และสามารถบริหารจัดการ
  7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งานรักในการบริการ
 

สวัสดิการ :ไม่ระบุ

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้