ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox M205F พร้อมหมึกพิมพ์ให้กับ “ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”

4,897 views Share
บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox M205F พร้อมหมึกพิมพ์ให้กับ “ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox M205F พร้อมหมึกพิมพ์เลเซอร์ให้กับ “ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน
 
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้