ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พิกเซอร์มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านฝาย

1,745 views Share
พิกเซอร์มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านฝาย
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของทางโรงเรียนบ้านฝายว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน พิกเซอร์จึงมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านฝายได้ใช้งาน ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบ้านฝายในการใช้งานและเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในลำดับต่อไป
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้