ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มอบทุนการศึกษาบุตร สร้างขวัญกำลังใจ ให้พนักงานพิกเซอร์

1,571 views Share
มอบทุนการศึกษาบุตร สร้างขวัญกำลังใจ ให้พนักงานพิกเซอร์
คุณอดิศร อาศิรกานต์ ประธานกรรมการ บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรของพนักงานบริษัทฯ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โครงการนี้เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ลูกๆ ของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้