ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปฏิบัติธรรมหลักสูตรแสงธรรมวันอาทิตย์ ณ ยุวพุทธิกสมาคม

4,185 views Share
ปฏิบัติธรรมหลักสูตรแสงธรรมวันอาทิตย์ ณ ยุวพุทธิกสมาคม
อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่พิกเซอร์ เราสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสวดมนต์ การฟังเทศน์ การนั่งสมาธิ เป็นต้น โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมกับยุวพุทธิกสมาคม หลักสูตรแสงธรรมวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้