ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ "พิกเซอร์มอบโอกาสเพื่อโรงเรียนของหนู"

4,061 views Share
โครงการ
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ "พิกเซอร์มอบโอกาสเพื่อโรงเรียนของหนู" เพื่อช่วยเหลือน้องๆจากโรงเรียนบ้านวังผา จ. เลย

ในปี 2562 บริษัท พิกเซอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาคือกุญแจที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดๆเวลา จึงจัดทำโครงการ "พิกเซอร์มอบโอกาสเพื่อโรงเรียนของหนู" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือน้องๆจากโรงเรียนบ้านวังผา จ.เลย 

โรงเรียนบ้านวังผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังผา ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถม โดยมีสภาพอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน การสอนเพราะอาคารไม่สามารถกันแดด กันลม หรือกันฝนได้ และขนาดของอาคารมีขนาดที่เล็ก ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง อีกทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่างๆอีกมากมาย

ทางบริษัท พิกเซอร์ จำได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็น โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 - เดือน ตุลาคม 2563 และได้ทำการส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังผา จ.เลย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยทางบริษัท ได้ทำการซ่อมแซมอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน และโต๊ะเก้าอี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้ๆกับน้องๆในลำดับต่อไป 
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้