ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

4,486 views Share
บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณอดิศร อาศิรกานต์  (กรรมการผู้จัดการ)  บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ว่ามีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา ทางบริษัทจึงขอบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 46 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์เลเซอร์ และตู้กดน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยในลำดับต่อไป 

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้