ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

5,743 views Share
ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของพนักงานประจำปี 2561 ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกคน เพราะถ้าหากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี การปฏิบัติงานก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพจิตของพนักงานก็จะดีด้วย แต่ถ้าหากสุขภาพร่างกายของพนักงานไม่แข็งแรง ทรุดโทรม การปฏิบัติงานก็จะเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ และอาจส่งผลให้สุขภาพจิตของพนักงานไม่เป็นปกติสุขอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้