ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอรับบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และหมึกพิมพ์เลเซอร์ ครั้งที่ 16

73 views Share
ขอรับบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และหมึกพิมพ์เลเซอร์ ครั้งที่ 16
การขอรับบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และหมึกพิมพ์เลเซอร์ ครั้งที่ 16 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน