สมัครงาน


บริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web site (ภาษา PHP , HTML) 
2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4. Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
5. Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้องตามจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย
2. อายุ 22 -35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี 
7. เบี้ยขยัน 
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายเก่าและใหม่ (มีฐานข้อมูลให้ติดต่อ) 
2. มีทักษะในการพูดเจรจากับลูกค้า สามารถโน้มน้ามลูกค้าได้ดี
3. มีทักษะในการขาย กล้าพูด กล้าคุย
4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ขึ้นไป
  2. ไม่กำจัดวุฒิการศึกษา
  3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สวัสดิการ :1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี 
7. เบี้ยขยัน 
8. เงินรางวัลในเดือนเกิด 500 บาท
9. ชุดฟอร์ม
10. สิทธิ์ลาพักร้อน

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน