index.html
Homepage Sitemap Contact Us
ไทย English
เกี่ยวกับเรา
Pixxor Thailand
ผลิตภัณฑ์
Pixxor Thailand
บริการ
Pixxor Thailand
ดาว์นโหลด
Pixxor Thailand
ติดต่อเรา
Pixxor Thailand
คำถาม - คำตอบ
Pixxor Thailand
เลือกผลิตภัณฑ์
การบริการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า  คู่ค้ามิได้มีเพียงความต้องการสินค้าคุณภาพดี ราคาที่แข่งขันได้เท่านั้น แต่ยังต้องการผู้สนับสนุนทางการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย ที่ดีเยี่ยม  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจของท่านให้ก้าวหน้าต่อไป

ด้วยทีมผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในวงการไอทีกว่า 20 ปี และเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเท  และมุ่งมั่นในการทำการตลาดอย่างจริงจัง ทำให้ท่านวางใจได้ว่า “PIXXOR” จะไม่ใช่เพียงแบรนด์ที่เข้ามาเพียงมุ่งหวังการขายในระยะสั้นเท่านั้น  แต่ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้ทั่วไปในระยะยาวอย่าง ถาวร

 

 

นโยบายการบริการ  “Pixxor”

“เราจะบริการด้วยความเต็มใจ ขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

          เรารับประกันสินค้าว่าปราศจากข้อบกพร่องของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตหรือกระบวนการผลิตในกรณีที่ได้นำสินค้าไปใช้งานอย่างถูกต้อง ความรับผิดชอบภายใต้การ รับประกันนี้

บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ถ้าสินค้าเสียหายในช่วงของการรับประกันคือ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐาน)
  2. การรับประกันจะไม่รวมถึงการใช้สินค้าจนผงหมึกหมด การนำสินค้าไปเติมหมึก การใช้งานที่ผิด หรือการตก แตก เปียกน้ำ ไฟไหม้ จากฝีมือของมนุษย์ ภัย ธรรมชาติ การมีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึก เช่น มด หนู
  3. การรับประกันดังกล่าวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงสิทธิ หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องจากเหตุใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ และไม่ครอบคลุมไปถึงการอ้าง สิทธิเรียกร้องจากเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสียของสินค้า
  4. การรับประกันนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อและไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายของเครื่องพิมพ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. หากการใช้งานไม่ได้ของเครื่องพิมพ์เกิดจากตลับหมึกของ Pixxor บริษัทฯ ยินดีซ่อมเครื่องให้ฟรีทุกกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
  2. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายของเครื่องพิมพ์อันเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่มิใช่ตลับหมึก เช่น การไหม้ของแผงวงจร  ฟ้าผ่า มดเข้าไปทำรัง  น้ำเข้า ฯลฯ
การตรวจสอบเครื่องพิมพ์ของบริษัทฯ จะกระทำอย่างตรงไปตรงมา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ดังนั้น ท่านสามารถวางใจได้ว่า ผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผลที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้
Term of Use | Privacy Policy
Copyright © 2008 Pixxor Co.,Ltd.
All brand names and trade marks are the properties of their respective holders and are referred to here for descriptive only.
We are not associated with any printer and/ or original supplies manufactures.