index.html
Homepage Sitemap Contact Us
ไทย English
เกี่ยวกับเรา
Pixxor Thailand
ผลิตภัณฑ์
Pixxor Thailand
บริการ
Pixxor Thailand
ตัวแทนจำหน่าย
Pixxor Thailand
ดาว์นโหลด
Pixxor Thailand
ติดต่อเรา
Pixxor Thailand
คำถาม - คำตอบ
Pixxor Thailand
เลือกผลิตภัณฑ์
 
นโยบายความลับทางอินเตอร์เน็ท

ขอบคุณที่ใช้เวลากับบริษัท Pixxor จำกัด โดยการเยี่ยมเว็บไซท์ของเรา เราหวังว่าคุณได้พบว่ามันช่วยได้ และคุณจะกลับไปเว็บไซท์ของเราบ่อย ๆ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของ Pixxor และต่อเนื่องไปจนถึงความพึงพอใจของคุณในเว็บไซท์ของเรา โปรดแจ้งผู้ดูแลเว็บถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ที่คุณได้เห็นในเว็บไซท์ของเรา

การใช้ข้อมูล
Pixxor เห็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าต่าง ๆ จัดให้และส่งโดยตรงทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการให้คุณจัดหาข้อมูลนี้ซึ่งไซท์สาธารณะของเราเข้าถึงได้ก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้ เรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ขายหรือปล่อยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรวมกันอยู่บนเว็บไซท์ของเราให้ฝ่ายที่สามได้ทราบ. บรรดาข้อมูลทั้งหมดที่รวมกันอยู่ออนไลน์จะถูกใช้โดย Pixxor เท่านั้น เพื่อการวิเคราะห์การตลาดภายในและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ และปรับปรุงและบริหารเว็บไซท์ของเรา Pixxor อาจจะใช้ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้รวบรวม ติดตามและผ่านกระบวนการข้อมูลดังกล่าว ถ้าคุณเสนอข้อมูลส่วนตัวแก่ Pixxor โดยทางอีเล็กทรอนิกส์ และต้องการเอาออกหรือแก้ไขดัดแปลง โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บของเรา เราจะใช้ความพยายามเท่าที่จะทำได้เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ

การรวบรวมข้อมูล
เราอาจจะติดตามผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซท์ของเราทั้งหมดในรูปแบบที่รวมกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของเราและเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และเว็บไซท์ที่บรรลุความต้องการของพวกเขาให้ดีขึ้น ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลนี้ไม่คัดแยกออกมาในระหว่างการรวมข้อมูลที่รวบรวมนี้

นอกจากนี้ เราอาจจะใช้คุกกี้ส์บนบางหน้าของไซท์ของเรา. คุกกี้คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์เล็ก ๆ อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณที่ยอมให้เราจัดให้มีข้อมูลแก่คุณซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพของคุณในการเข้าเยี่ยมไซท์ของเรา. เราอาจจะใช้คุกกี้ส์เพื่อจัดทำไซท์ของเราเป็นพิเศษตามความชอบส่วนตัวของคุณ และติดตามการเข้าเยี่ยมไซท์ของเราของคุณ ถ้าตัวเรียกข้อมูล (brower) ของคุณอนุญาตให้ คุณอาจจะตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ส์ ถึงแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของการเข้าเยี่ยมไซท์ของเราได้. ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องให้คำผ่าน (password) ของคุณบ่อยกว่าเดิม มิฉนั้นคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะแสดงหน้าไซท์ของเรา

Pixxor ขอให้คุณเสนอข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ เมื่อคุณยื่นข้อมูลย้อนกลับ เข้าร่วมจับฉลาก หรือสั่งซื้อ - - แต่ข้อมูลนี้เป็นความสมัครใจอย่างเข้มงวด และจะไม่มีวันเอามาโดยที่คุณไม่ทราบ

เด็ก ๆ และผู้ปกครอง
เราขอให้เด็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ละเว้นจากการกรอกการสำรวจออนไลน์ของเรา และการเข้าร่วมจับฉลากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย เด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 18 ควรยื่นข้อมูลส่วนตัวแก่ Pixxor ด้วยการอนุญาตที่ชัดแจ้งของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายของตนเท่านั้น เมื่อเหมาะสม Pixxor จะแนะนำเด็ก ๆ ไม่ให้ยื่นข้อมูลส่วนตัว ถ้าบุตรของคุณได้ยื่นข้อมูลส่วนตัวและคุณต้องการขอให้เอาข้อมูลนั้นออก คุณอาจจะทำได้ดังที่แจ้งไว้ข้างบนนี้ และ Pixxor จะใช้ความพยายามตามที่สมควรเพื่อปฏิบัติตามความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่สำคัญอื่น
ไซท์นี้อาจจะใช้เป็นห้องนั่งคุยกัน ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย กระดานติดป้ายข้อความ และ/หรือกลุ่มข่าวที่มีพร้อมอยู่สำหรับผู้ใช้ โปรดจำไว้ว่าข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยในบริเวณเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และคุณควรจะระมัดระวังเมื่อตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เว็บไซท์ของ Pixxor อาจจะมีการเชื่อมโยง (link) กับไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor และเป็นไปได้ที่ไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor จะเชื่อมกับเว็บไซท์ของ Pixxor เราไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือนโยบายความลับที่ดำเนินการโดยไซท์เหล่านี้

Pixxor สนับสนุนความพยายามที่จะทำให้อินเทอร์เน็ทปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ และ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เราสงวนสิทธิที่จะปรับนโยบายให้ใหม่บางครั้งบางคราว ประกาศนโยบายปรับให้ใหม่จะปิดประกาศอยู่ในหน้านี้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้เยี่ยมหน้านี้บ่อย ๆ เพื่อตรวจสอบการปรับให้ใหม่ โปรดเยี่ยมหน้าข้อกำหนดและขอบเขตการใช้ของเราด้วย

Term of Use | Privacy Policy
Copyright © 2008 Pixxor Co.,Ltd.
All brand names and trade marks are the properties of their respective holders and are referred to here for descriptive only.
We are not associated with any printer and/ or original supplies manufactures.