คำถามที่พบบ่อย


พิกเซอร์ มีการบริการเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ
เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลลูกค้าถึงที่โดยคำนึงถึง
ความรวดเร็ว คุณภาพ และการอำนวยความสะดวกลูกค้า

คุณสามารถค้นหา/เลือก Printer ที่คุณต้องการด้านบน

If you have other questions, please contact us. We will reply within the next working day.

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

อาจเกิดปัญหาจากการใช้กระดาษ Reuse หรือเครื่องสกปรก ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการเข้าทำความสะอาด (กระดาษ Reuse ควรนำลูกแมกซ์ออกให้หมด และไม่ควรเอาด้านยับหรืองอเข้าเครื่องพิมพ์)

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

ผงแม่เหล็กภายในตัวเครื่องพิมพ์หมด ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการทำการแก้ไข

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

เกิดจากถังขยะเครื่องเต็ม ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการเข้าทำความสะอาด

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

เกิดจากปัญหาเครื่องไม่ดูดหมึก ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้เข้าแก้ไขวางเครื่องทดแทน

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

ใส่แผ่น CD Rom > My Computer > Click Drive CD Rom > Setup > Installing Driver and Software > Choose Language > Next > Finish

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

กรุณาติดต่อขอคู่มือแบบละเอียดจากทาง ทีมบริการของบริษัทฯ

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

แนะนำให้ลูกค้าทำความสะอาดกระจก Scan โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มทำความสะอาด

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

A4, B5, A5, Legal, Letter

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

Menu Scan > Scan to Network > Scan to > Computer (Net) > Computer Name

HP M127FN
เนื่องจากความจำเครื่องเต็ม
วิธีการแก้ไข : ทำการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
ขั้นต่อนการคืนค่าโรงงาน 
     1.กดปุ่มการ"ตั้งค่า"จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
     2.เปิดเมนู "บริการ"
     3.เลือกตัวเลือก "เรียกคืนค่าเริ่มต้น" แล้วกดปุ่ม OK
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
***ข้อควรระวังในการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าของเครื่องจะหายไป กรณีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Network
1.IP เครื่องพิมพ์
2.การ Scan ผ่าน Network

เนื่องจาก Windows Image Acquisition (WIA) Service ไม่ได้เปิดใช้งาน 
วิธีการแก้ไข : ไปที่ Control panel > System and Security > Administrative Tools > 
คลิกขวาที่ " Services " เลือก Run as administrator > ค้นหา "Windows Image Acquisition (WIA)" ต้องขึ้นสถานะ "Running"

 กรณี Service “Window Image Acquisition” ไม่ขึ้นสถานะ "Running"
  1.ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ “Window Image Acquisition (WIS)” > กด Start
  2.ถ้าไม่สามารถเปิด Service ได้ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง
 

Canon MF 235,327 w
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
เนื่องจาก : Scan MF Driver มีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และโปรแกรมของ Canon ทั้งหมด และทำการติดตั้งใหม่

Fuji M205 ,215 fw
เนื่องจากทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของ windows 
 เช่น windows 32 bit ต้องเลือกไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ที่จะติดตั้งเป็น "ไดร์เวอร์ 32 bit " 
วิธีการแก้ไข : ถอดการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ และให้ไดร์เวอร์ให้ตรงกับเวอร์ชั่น windows

Conon MF215 , MF235 , MF237w
เนื่องจาก : "เครื่องฟ้องหมึกใกล้หมด หรือ ชิฟตลับหมึก Error" ไฟแจ้งเตือนที่ DATA
วิธีการแก้ไข :
กรณี เครื่องฟ้องหมึกใกล้หมด 
   1.ไปที่ "เมนู"
   2.การตั้งค่า Fax 
   3.การตั้งค่าพิมพ์การรับ 
   4.ทำการพิมพ์ต่อไปขณะที่หมึกใกล้จะหมด
   5.กด "ปิด"
กรณี ชิฟตลับหมึก Error ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก
 

Canon MF215 , MF235 , MF237w
กรณี ส่ง Fax จากหน้าเครื่อง โดยปลายทางเป็นเบอร์ต่อ
วิธี :  1.ไปที่ "แฟกซ์"
        2.กดหมายเลขแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม "Start"
        3.กด "หยุดชั่วคราว" หน้าจอจะแสดงตัว "P" ต่อท้ายเบอร์ 
        4.กดเบอร์ต่อ
        5.กดปุ่ม "Start"

HP M130fn , M130fw
เนื่องจาก : การใส่ประดาษที่จะทำการพิมพ์ ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ที่เครื่อง
                เครื่องจะทำการฟ้อง "ให้ทำการเลือกขนาดกระดาษ"
วิธีการแก้ไข : 
   1.ไปที่ "เมนู" 
   2.ตั้งค่าระบบ 
   3.ตั้งค่ากระดาษ
   4.เลือก "ถาด 1"
   5.ขนาดกระดาษ 
   6.เลือก "ขนาดใดก็ได้"
   7.กด "OK"

Canon MF235
เนื่องจาก สาย Power เครื่องปริ้นเตอร์ อาจเสียบไม่แน่น หรือ สายมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ทดลองเสียบใหม่ให้แน่นหรือลองเปลี่ยนสาย

เนื่องจาก IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์ได้รับมานั้นเป็น IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์กำหนดขึ้นเอง ซึ่งจะไม่สามารถปริ้นเอกสาร
หรืออาจจะหาเครื่องปริ้นเตอร์ไม่เจอในวง Network
วิธีการแก้ไข
                1.ตรวจเช็คสาย LAN ว่ามีการชำรุดหรือไม่
กรณีสาย LAN ชำรุด ให้ทำการแก้ไข หรือเป็นสายเชื่อมกับเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่
                2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ Network ภายใน

HP M181fw
1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อย โดยการเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์
2.ตรวจเช็ค IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์ได้รับ โดยไปที่
                2.1 การตั้งค่า
                2.2 การตั้งค่าเครื่อข่าย
                2.3 IPV4
                2.4 IP Address
 เครื่องจะแสดง IP ที่ได้รับแจก เช่น 192.168.1.1 เป็นต้น และนำ IP ที่ได้นั้น
3.เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ IP ที่ได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ลง ที่ช่อง URL “ 192.168.1.1 ”  แล้วกด “ Enter “ เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าจัดการเครื่องปริ้นเตอร์
4.ไปที่เมนู “ระบบ”
5.การตั้งค่าไร้สาย
6.เลื่อนลงไปที่ “ การเชื่อมต่อไร้สาย SSID เลือกจุดเชื่อมต่อสัญญาณ ” คลิกที่จุดสัญญาที่จะเชื่อมต่อ
7.ใส่รหัสผ่าน wifi แล้ว กด “ นำไปใช้ ” รอจะกว่าเครื่องจะเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi
8.หลังจากเครื่องเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi แล้วถอดสาย LAN ออกจากเครื่องปริ้นเตอร์ได้

 

HP M 177 FW
เนื่องจาก Memory เครื่อปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่จดจำค่าของการตั้งค่าไว้
วิธีการแก้ไข
                1.ไปที่การตั้งค่า
                2.การตั้งค่าเครือข่าย
                3.การตั้งค่าเครื่อข่ายไร้สาย
                4.เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย
                5.ใส่รหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย
                6.กด “ ตกลง ”
แนะนำให้ติดต่อ ฝ่ายบริการ เพื่อแจ้งปัญหา
 

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้