คำถามที่พบบ่อย


พิกเซอร์ มีการบริการเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ
เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลลูกค้าถึงที่โดยคำนึงถึง
ความรวดเร็ว คุณภาพ และการอำนวยความสะดวกลูกค้า

คุณสามารถค้นหา/เลือก Printer ที่คุณต้องการด้านบน

If you have other questions, please contact us. We will reply within the next working day.

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

อาจเกิดปัญหาจากการใช้กระดาษ Reuse หรือเครื่องสกปรก ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการเข้าทำความสะอาด (กระดาษ Reuse ควรนำลูกแมกซ์ออกให้หมด และไม่ควรเอาด้านยับหรืองอเข้าเครื่องพิมพ์)

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

ผงแม่เหล็กภายในตัวเครื่องพิมพ์หมด ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการทำการแก้ไข

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

เกิดจากถังขยะเครื่องเต็ม ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทีมบริการเข้าทำความสะอาด

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

เกิดจากปัญหาเครื่องไม่ดูดหมึก ติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้เข้าแก้ไขวางเครื่องทดแทน

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

ใส่แผ่น CD Rom > My Computer > Click Drive CD Rom > Setup > Installing Driver and Software > Choose Language > Next > Finish

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

กรุณาติดต่อขอคู่มือแบบละเอียดจากทาง ทีมบริการของบริษัทฯ

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

แนะนำให้ลูกค้าทำความสะอาดกระจก Scan โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มทำความสะอาด

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

A4, B5, A5, Legal, Letter

Fuji Xerox M205f/M205fw/M215fw

Menu Scan > Scan to Network > Scan to > Computer (Net) > Computer Name

HP M127FN
เนื่องจากความจำเครื่องเต็ม
วิธีการแก้ไข : ทำการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
ขั้นต่อนการคืนค่าโรงงาน 
     1.กดปุ่มการ"ตั้งค่า"จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
     2.เปิดเมนู "บริการ"
     3.เลือกตัวเลือก "เรียกคืนค่าเริ่มต้น" แล้วกดปุ่ม OK
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
***ข้อควรระวังในการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าของเครื่องจะหายไป กรณีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Network
1.IP เครื่องพิมพ์
2.การ Scan ผ่าน Network

เนื่องจาก Windows Image Acquisition (WIA) Service ไม่ได้เปิดใช้งาน 
วิธีการแก้ไข : ไปที่ Control panel > System and Security > Administrative Tools > 
คลิกขวาที่ " Services " เลือก Run as administrator > ค้นหา "Windows Image Acquisition (WIA)" ต้องขึ้นสถานะ "Running"

 กรณี Service “Window Image Acquisition” ไม่ขึ้นสถานะ "Running"
  1.ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ “Window Image Acquisition (WIS)” > กด Start
  2.ถ้าไม่สามารถเปิด Service ได้ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง
 

Canon MF 235,327 w
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
เนื่องจาก : Scan MF Driver มีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และโปรแกรมของ Canon ทั้งหมด และทำการติดตั้งใหม่

Fuji M205 ,215 fw
เนื่องจากทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของ windows 
 เช่น windows 32 bit ต้องเลือกไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ที่จะติดตั้งเป็น "ไดร์เวอร์ 32 bit " 
วิธีการแก้ไข : ถอดการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ และให้ไดร์เวอร์ให้ตรงกับเวอร์ชั่น windows

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน