คำถามที่พบบ่อย


พิกเซอร์ มีการบริการเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ
เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลลูกค้าถึงที่โดยคำนึงถึง
ความรวดเร็ว คุณภาพ และการอำนวยความสะดวกลูกค้า

คุณสามารถค้นหา/เลือก Printer ที่คุณต้องการด้านบน

If you have other questions, please contact us. We will reply within the next working day.

HP LaserJet Pro MFP M125A

เครื่องพิมพ์ถามหากระดาษ ให้ทำการใส่กระดาษ

HP LaserJet Pro MFP M125A

เครื่องพิมพ์ไม่พบตลับหมึก ให้ทำการตรวจเช็คว่าทำการใส่ตลับหมึกหรือยัง

HP LaserJet Pro MFP M125A

Scanner เครื่องพิมพ์มีปัญหา ให้ทำการติดต่อบริษัทฯ

HP LaserJet Pro MFP M125A

ให้ทำการตรวจสอบหรือทำการเปลี่ยนสาย USB

HP LaserJet Pro MFP M127FN/FS

หมึกหมด ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก

HP LaserJet Pro MFP M127FN/FS

กระดาษติด วิธีแก้ไขคือ > ปิดเครื่องพิมพ์ > แล้วเปิดช่องใส่ตลับหมึก > ดึงกระดาษออก

HP LaserJet Pro MFP M127FN/FS

1.กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ 2.จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า) ( ) 3.กดเลือก Paper Setup (ตั้งค่ากระดาษ) และจากนั้น เลือก Def. paper size (กำหนดขนาดกระดาษ) 4.หากยังไม่ได้เลือก กดเลือกขนาดกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดป้อนกระดาษ จากนั้น กดปุ่มOK (ตกลง) 5.ลองถ่ายสำเนา หรือสแกนงานอีกครั้ง

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน